Vergaderdata

Het bestuur van het Carel Nengerman Fonds vergadert vier keer per jaar.Deze data zijn vastgesteld voor 2018:

  • dinsdag 20 maart
  • donderdag 7 juni
  • dinsdag 18 september
  • dinsdag 11 december

Aanvragen moeten minimaal twee weken voor de desbetreffende vergaderdatum ingediend te zijn.